Фенилкетонурия

Страницата”Диета при ФКУ” е подготвена за родителите на деца с наследственото метаболитно заболяване фенилкетонурия (или съкратено ФКУ), при което не се разгражда една от аминокиселините, постъпващи в организма с храната- фенилаланин. Той се натрупва в организма и става токсичен за него. Независимо от големите успехи, постигнати до сега по отношение на механизма на развитие на болестта и нейното лечение, включително ензимзаместващото лечение и внасянето на необходимия кофактор, основно и все още най-ефикасно се явява разработеното преди 50 години диетолечение.

Диета
Възможности
Необходимо оборудване
Регистрация
Работа със сайта
Главно меню
Избор на продуктите
Избор на рецепти

Диета

В основата на лечебната диета лежат изкуствено синтезирани заместители на белтъка в които липсва токсичната за организма аминокиселина фенилаланин. Останалите компоненти на храненето като въглехидрати, мазнини, витамини и минерални вещества се добавят към тази храна по време на производството ( което е характерно за храните, приемани през първата година от живота на детето) или постъпват в организма с останалата храна.

Основната задача при съставяне на списъка с необходими продукти е да се осигури на детето храна, гарантираща неговите нормални растеж и развитие без прием на фенилаланин. Необходимо е да си имат предвид и други, взаимосвързани фактори- аминокиселинен състав на белтъка, количество на другите основни съставки, а също така и общата калоричност на храната. Ако организмът на детето не получава достатъчно енергия от въглехидратите и мазнините в храната той започва да разгражда собствените си белтъци, които съдържат голямо количество фенилаланин. Тази ситуация може да се наблюдава при повишено физическо натоварване на детето, боледуване с висока температура и даже при поникване на зъбите. Особено важно е в организма да се внася адекватно количество на друга една аминокиселина, която е в недостатъчно количество при децата с ФКУ- тирозин. Тази аминокиселина е част от нормалната обмяна на фенилаланина, която при ФКУ е нарушена.

Нагоре

Възможности

Използвайки нашата програмна страница вие можете едновременно да разрешите няколко проблема:

Нагоре

Необходимо оборудване

Достъпът до сайта се осигурява чрез наличните възможности за достъп до интернет.

Нагоре

Регистрация

За да се осигури защитата на внесените от вас лични данни, за влизане в сайта е необходима регистрация.

Използване на сайта

Нагоре

Главно меню.

На всички страници на сайта в горната част се намира прозорец с надпис "Диета ФКУ". Кликането в този прозорец ви води към главното меню. То се състои от следните основни части:

  1. Кликането върху настоящия ден отваря икона за преглед на направените изчисления за деня, прибавянето или изменението в набора хранителни продукти или готови храни за този ден.
  2. Проверка тук се регистрират данните за ръста и теглото на детето, резултатите от изследваното ниво на фенилаланина, необходимото количество фенилаланин на кг телесно тегло, а също така използваното свободно от фенилаланин мляко. ;
  3. Сведения за детето, тук се отбелязват пола на детето, датата на раждане и началото на диетичното лечение (тези данни са необходими за изчисляване на диетата), а също така името и адреса на детето.
  4. Продукти тази програма позволява да се види състава на хранителните продукти в базата данни (около 300 вида), включая съдържанието на основните аминокиселини.;
  5. Рецепти - тук може да създадете, прегледате и коригирате (само на създадените от вас рецепти) готовите храни, състоящи се от продукти, използвани в програмата;
  6. Помощ това, което четете сега
  7. Обратна връзка ако искате да изпратите съобщение до авторите на програмата;
  8. Изход прекратявате използването на сайта
Нагоре

Подбор на продуктите

Тук можете да прегледате списъка на продуктите, да изберете необходимите и да определите необходимите количества в съответствие с нуждите от фенилаланин.
Нагоре

Избор на рецепти

Тук можете да намерите списък на рецепти, създадени от вас или други посетители на сайта, да изберете необходимите и да ги използвате с автоматично определяне количеството на фенилаланина.

Освен това от икона проверка може да влезете в архива, от подбор на продуктите- да видите използваните продукти през изминали дни, а от икона преглед на рецепти- архив на използваните рецепти.

Главно меню